Články » ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - KRAJINA ZROZENÁ SOPKOU

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - KRAJINA ZROZENÁ SOPKOU

České středohoří má rozlohu 1265 km2 a rozkládá se mezi městy Louny a Česká Lípa. Řeka Labe tuto oblast rozděluje na Verneřické a Miloševské středohoří. Nejvyšším vrcholem je Milešovka (837 m).
Již na první pohled je patrné, že se jedná o sopečné pohoří. Z rovinaté, pečlivě obdělávané krajiny polí, remízků a sadů, vystupují zajímavé vrcholy kuželovitých tvarů. Je to zcela ojedinělý ráz krajiny, která v České republice nemá obdoby.

Doposud se jedná o tak trochu fotograficky opomíjenou oblast, ale už jen fakt, že se této oblasti přezdívá Zahrada Čech napovídá, že je to velice malebný kraj, který nabízí nekonečné množství fotografických motivů. Pojďte se přesvědčit o pravdivosti mých slov…

RANÁ (457 m) a její okolí
Bezlesý trojvrcholový masiv dominuje, společně se sousedními kuželovitými vrchy, Milešovskému středohoří. Jedná se bezesporu o jeden z nejzajímavějších vrcholů této části Českého středohoří, který pokrývají velice vzácné teplomilné stepní traviny (kavylová step). Není tedy divu, že jihozápadní část hory je chráněna jako národní přírodní rezervace. Raná je také známá jako areál sportovního létání s letitou tradicí. Nejedná se sice o žádného horského velikána, ale i tak je z jednotlivých vrcholů překrásný výhled na Oblík, Srdov, Brník nebo Milou.


PLEŠIVEC
(509 m)
Tento mohutně zalesněný vrchol nalezneme severně od obce Kamýk nedaleko Litoměřic. Jde o široký čedičový kužel, patřící do Verneřického středohoří. Vrchní partie Plešivce je sice z větší části zalesněná, ale na severovýchodním a západním svahu jsou k vidění rozsáhlá suťová pole tzv. „kamenná moře“. Hlavní zajímavostí a také důvodem ochrany této lokality jsou ledové jámy na úpatí čedičových sutí. V dutinách mezi balvany se díky dokonalému utěsnění hromadí studený vzduch, který není schopen proudit a tak se v jámách sníh a led udrží až do pozdního jara. Bohužel fungování ledových jam bylo v minulosti částečně narušeno těžbou kamene. Neskutečně krásný pohled na okolní dominanty Českého středohoří (Milešovka, Kletečná, Lovoš, zřícenina hradu Kamýk, Košťálov, Hazmburk,….), určitě stojí za výšlap na Jordán či Ledový vrch, jak se také někdy Plešivci přezdívá.


HOLÝ VRCH (577 m)
Jedná se o relativně plochý čedičový vrchol Verneřické části Českého středohoří, který je známý výskytem několika druhů koniklece. Severní a západní část masivu je ukončena až 10 m vysokými skalními čedičovými bloky, které připomínají hradby s cimbuřím, jiné zase menhiry - např. „učitel a žáci“. Nejvyšším bodem této přírodní rezervace je Lysá hora, odkud se otevírá opět krásný výhled na velkou část Českého středohoří.


BOBŘÍ SOUTĚSKA
(400-450 m)
Přibližně 2 km východně od obce Verneřice se Bobří potok zařezává do romantického údolí, kde díky členitému terénu a množství kamenů vytváří peřeje, kaskády a dva nádherné vodopády vysoké cca 2 a 6 metrů. Většina údolí Bobří soutěsky je zalesněná a roste zde mnoho vzácných květin.

PANSKÁ SKÁLA (597 m)
Dalším velice zajímavým místem jsou kamenné varhany s jedinečnou ukázkou sloupcové odlučnosti čediče, které nalezneme mezi Kamenickým Šenovem a obcí Prácheň. Místní čedičové sloupce ve tvaru pěti nebo šestiúhelníku, dlouhé až 12 m, byly žádaným artiklem a proto až do roku 1913 zde probíhala jejich těžba. Vytěžená prohlubeň pod skalní stěnou se následně zaplnila vodou, čímž přímo pod masivem vzniklo romantické jezírko. Panská skála je chráněný geologický útvar, který zaujal i filmaře známé pohádky Pyšná princezna.


Daniel Řeřicha (6.listopadu 2016)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace